dijous, 19 d’octubre de 2017

INICI DE LA GIMCANA

COM JA VÀREM COMUNICAR, S'HA INICIAT LA 3a CONVOCATÒRIA DE LA GIMCANA DE L'IES ALGARB.

RECORDAU NOMÉS UNES NORMES BÀSIQUES:

- ELS GRUPS HAN D'ESTAR FORMATS PER 5-10 ALUMNES.  PODEN ESTAR BARREJATS DELS DIFERENTS GRUPS D'UN MATEIX CURS.

- LA TEMÀTICA TINDRÀ A VEURE AMB LA CULTURA EIVISSENCA.

- LES PROVES ES FAN VIA FACEBOOK I CADA GRUP HA DE TENIR UN REPRESENTANT QUE AL MENYS REBI LES COMUNICACIONS, CLASSIFICACIONS, ETC.

- EL PREMI SERÀ UNA EXCURSIÓ AL MES DE JUNY, EN DIA LECTIU.ÀNIMS!!! LA PRIMERA PROVA JA ESTÀ PENJADA

dissabte, 7 d’octubre de 2017

BASES CONCURS "DITES LITERALS"

I CONCURS DE “DITES LITERALS” IES ALGARB

La Comissió de Normalització Lingüística de l’IES Algarb convoca aquest concurs amb les següents bases:

-         Podrà participar-hi tot l’alumnat del Centre, de qualsevol nivell d’ESO, Batxillerat, cicle formatiu, FP...

-         Hi haurà un premi per l’alumnat comprès entre 1r i 3r d’ESO, FPB i PMAR i un altre pel comprès entre 4ts, Batxillerats i Cicles.

-         Per participar haureu de triar un refrany, dita o frase feta eivissencs o propis de l’àrea lingüística de la llengua catalana. Llavors, haureu de trobar la manera de representar-lo gràficament amb una fotografia, dibuix, collage, ... Es valoraran especialment l’originalitat i el sentit de l’humor. Per exemple, com representaries en una imatge la frase “Qui no té all té ceba”?

-         La participació és individual.

-         Haureu d’enviar la vostra obra indicant el vostre nom, curs i grup amb la dita o refrany a què feu referència al correu magdadecatala@gmail.com  al llarg de tot el mes d’octubre.

-         Les obres enviades s’imprimiran i s’exposaran a prop de la sala de professors, on un jurat format per professorat i personal del centre escollirà la millor o més divertida de cada nivell.

-         Els guanyadors/guanyadores gaudiran d’un esmorzar gratuït a la cafeteria del Centre durant una setmana, un pendrive de 32 gbs i participarà de l’excursió de final de curs de la gimcana de la Comissió.


-         El premi es pot declarar desert si el jurat considera que les obres no tenen prou qualitat.

-         Els guanyadors es coneixeran a mitjans de novembre.
Col·labora APIMA IES Algarb-Comissió Lingüística IES Algarb, Eivissa, setembre 2017

diumenge, 24 de setembre de 2017

HORES PLC CICLES DE GRAU SUPERIOR

CICLES DE GRAU SUPERIOR

TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA
PRIMER CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica
3 hores

Control alimentari

6 hores
Alimentació equilibrada
10 hores

Fisiopatologia aplicada a la dietètica

7  hores
Relacions a l’entorn de treball
2 hores

Formació i Orientació Laboral
2 hores

Totals:
17 hores                     
13 hores

SEGON CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Dietoteràpia
11 hores

Microbiologia i higiene alimentària

11 hores
Educació sanitària i promoció de la salut
8 hores

Totals:
19 hores
11 hores


TÈCNIC SUPERIOR EN D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
PRIMER CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Jocs i activitats fisicorecreatives per a animació

4 hores
Activitats fisicoesportives amb objectes
5 hores

Activitats fisicoesportives individuals

8 hores
Animació i dinàmica de grups
3 hores

Metodologia didàctica de les activitats físiques i esportives

4 hores
Fonaments biològics i bases de la preparació física
6 hores

Totals:
14   hores
16   hores

SEGON CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Activitats fisicoesportives d'equip

13 hores
Desd.

2 hores
Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives
4 hores

Primers Auxilis i socorrisme aquàtic
5 hores

Activitats físiques per a persones amb discapacitats
3 hores

Formació i orientació laboral
3 hores

Totals:
15 hores
15 horesTÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL
1r CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor
Ampliació en anglès
Context de la intervenció social

4 hores

Inserció sociolaboral


9 hores
Mediació comunitària
4 hores


Promoció de l’autonomia personal

6 hores

Metodologia de la intervenció social
4 hores


FOL
3 hores


Totals:
11 hores
10 hores
9 hores

2n CURS

MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor
Ampliació en anglès
Atenció a les unitats de convivència


9 hores
Suport a la intervenció educativa
5 hores


Sist. augmentatius i alternatius de comunic.

6 hores

Primers auxilis
2 hores


Habilitats socials

5 hores

Empresa i iniciativa emp
3 hores


TOTALS
10 hores
11 hores
9 hores


HORES PLC EN CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Tècniques bàsiques d’Infermeria

11 hores
Formació i Orientació Laboral
2 hores

Operacions Administratives i documentació sanitària.
2 hores

Higiene del medi hospitalari i neteja del material

5 hores
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.
4 hores

Tècniques d’ajuda odonto-estomatològiques
4 hores

Relacions amb l’equip de treball
2 hores

Totals:
14 hores
16 hores

TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
Temporalització especial
1r. curs
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Tècniques bàsiques d’Infermeria

11 hores
Operacions Administratives i documentació sanitària.
2 hores

Higiene del medi hospitalari i neteja del material
5 hores

Totals:
7 hores
11 hores
2n curs
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Formació i Orientació Laboral
3 hores

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.
7 hores

Tècniques d’ajuda odonto-estomatològiques

7 hores
Relacions amb l’equip de treball
3 hores

Totals:
13 hores
7 hores


TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
PRIMER CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Anatomofisiologia i patologia bàsiques

4 h/s
Dispensació i venda de productes

3 h/s
Oficina de farmàcia
5 h/s

Dispensació de productes farmacèutics

7 h/s

Operacions bàsiques de laboratori

8 h/s

Formació i orientació laboral
3 h/s

Totals:
16 hores
14 hores
SEGON CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Primers auxilis
2 h/s

Dispensació de productes parafarmacèutics

10 h/s
Formulació magistral
9 h/s

Promoció de la salut

6 h/s

Empresa i iniciativa emprenedora

3 h/s

Totals:

14 hores
16 hores


TÈCNIC EN ATENCIO A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
PRIMER CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Atenció i suport psicosocial
7 hores

Atenció higiènica

3 hores
Suport domiciliari
7 hores

Primers auxilis
2 hores

Organització de l’atenció a persones en situació de dependència

4 hores
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
4 hores

FOL
3 hores

Totals:
23 hores
7 hores

SEGON CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Destreses socials

7 hores
Empresa i iniciativa emprenedora
3 hores

Suport a la comunicació
5 hores

Teleassistència
6 hores

Atenció sanitària

9 hores
Totals:
14 hores
16 hores


TÈCNIC EN CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES AL MEDI NATURAL

MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Desplaçament, estada i seguretat en el medi natural i terrestre
4 hores
3 hores
Conducció de grups en bicicletes
5 hores*

Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques

4 hores
Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
2 hores

Fonaments biològics, salut i primers auxilis

2 hores
Activitats físiques per a persones discapacitades
1 hora

Dinàmica de grups
2 hores

Formació i orientació laboral
2 hores

Hores de lliure disposició

2 hores
Anglès

3 hores
Totals:
16 hores
14 hores


 
TÈCNIC EN PERRUQUERIA
PRIMER CURS
MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Formació i orientació laboral

3 hores
Coloració capil·lar
8 hores

Estètica de mans i peus
4 hores

Pentinats, acabats i recollits
7 hores

Anàlisi capil·lar

3 hores
Cosmètica per a perruqueria

5 hores
Totals:
19 hores
11 hores


SEGON CURS

MÒDULS
En llengua catalana
A criteri del professor/a
Tècnic de tall de cabell

9 hores
Canvis de forma permanent del cabell
5 hores

Perruqueria i estilisme masculí

5 hores
Empresa i iniciativa emprenedora
3 hores

Imatge corporal i hàbits saludables

4 hores
Marketing i venda en imatge personal

4 hores
Totals:
8 hores
22 hores